Spektakl „Bieżenki”

Spektakl „Bieżenki”

8 czerwca 2018 roku w Uniwersyteckim Centrum Kultury odbyła się premiera spektaklu „Bieżenki”. Drugi pokaz został zaprezentowany 11 sierpnia w Akademii Supraskiej w ramach festiwalu Podlasie SlowFest. W obu wydarzeniach uczestniczyło ponad 200 widzów.

Spektakl miał charakter otwartego, partycypacyjnego działania scenicznego, do którego zaproszone zostały osoby chcące się podzielić wspomnieniami związanymi z bieżeństwem – wojennym uchodźstwem ludności, głównie prawosławnej, z zachodnich rubieży ówczesnego Imperium Rosyjskiego (w tym terenów Podlasia), jakie miało miejsce w 1915 roku. Ich postpamięciowe opowieści ogniskowały się wokół kobiet: matek, ciotek, babć, prababć, sąsiadek. Ważny kontekst spektaklu stanowiła książka Anety Prymaka-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy – sam reportaż, jak też zawarte w nim fotografie, wykorzystane jako „wyzwalacze” indywidualnych historii.
Katarzyna Niziołek / kuratorka projektu: „Struktura spektaklu, a przede wszystkim jego zawartość zależeć będzie od uczestników, od tego, co zechcą wnieść do przedsięwzięcia, czym się podzielić i w jaki sposób. Na razie mamy tylko kilka punktów nawigacyjnych: reportaż Anety Prymaka-Oniszk, jako pretekst do podjęcia tematu, zdjęcia z książki, wokół których chcielibyśmy skonstruować wydarzenie, zaangażowanie kobiet, które zgłosiły się do projektu, by opowiedzieć historie swoich babć, prababć, ciotek, sąsiadek”.
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska / kuratorka projektu: „Ważnym tematem są też dla nas same mechanizmy powstawania i przekazywania wspomnień, stąd w spektaklu pojawią się sceny o charakterze „metatekstowym”, problematyzujące tę kwestię. Chcemy zaprosić uczestników i widzów nie tylko do przeżywania przeszłości, ale też zastanowienia się nad samą pracą pamięci, jej przebiegiem, zakłóceniami, konsekwencjami”.

W przedstawieniu wystąpiły:
Marta Diemianiuk
Helena Dudel
Anna Gryniewicka
Anna Kondratiuk
Dorra Ostrożańska
Ksymena Wojtkowska
Iwona Zinkiewicz

Reżyseria:
Michał Stankiewicz

Kuratorki:
Katarzyna Niziołek
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Danuta Zawadzka

Organizatorzy: Pracownia Sztuki Społecznej i Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku
Partnerem wydarzenia było Wydawnictwo Czarne.
Projekt „Bieżenki” zrealizowany został przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Plakat:
Lucjusz Sawicki