PRELEKCJE MISTRZOWSKIE – Profesor Małgorzata Czermińska

PRELEKCJE MISTRZOWSKIE – Profesor Małgorzata Czermińska

Zapraszamy na kolejny cykl prelekcji mistrzowskich, który w roku akademickim 2019/20 zainauguruje wykład wybitnej uczonej z Uniwersytetu Gdańskiego – Prof. Małgorzaty Książek-Czermińskiej. Tytuł prelekcji: „Peryferie jako wartość we współczesnej eseistyce i prozie reportażowej”.
Zapraszamy we czwartek, 24 października o 11.30 do auli Wydziału Filologicznego UwB.
Wstęp oczywiście wolny.

Profesor Małgorzata Czermińska
urodziła się w 1940 roku w Lubomlu na Wołyniu. Od 1947 mieszka w Gdańsku. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest profesorem UG, wykłada polską literaturę współczesną. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się teoria powieści i prozy niefikcjonalnej, literatura polska XX wieku, a także związki literatury i sztuk wizualnych. Jest przewodniczącą Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych. Przewodniczyła także Komitetowi Nauk o Literaturze PAN. Autorka książek: „Czas w powieściach Parnickiego” (1972); „Teodor Parnicki” (1974); „Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie” (1987) oraz „Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie” (2000).