Archiwalne źródła współczesnych prac monograficznych i biograficznych