TŁUMACZE NA START 2019!

TŁUMACZE NA START 2019!

Skrivanek organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla studentów filologii angielskiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich przechodzą przez kilka etapów konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego na język polski.

Nagrody przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą CV, poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. praktyki w Skrivanku.

2-miesięczne płatne praktyki zdalne – w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk. Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji translatorskiej.

Przewidywane są także nagrody ufundowane przez Partnerów, które pozwolą studentom rozpocząć karierę tłumacza.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1. Do dnia 10.11.2019 należy wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową na adres koordynatora konkursu po stronie UwB: b.piecychna@uwb.edu.pl
2. Przetłumaczyć tekst o tematyce biznesowej w dniu 13.11.2019 r.
2. Autorzy najlepszych tłumaczeń zostaną zaproszeni do II etapu, który odbędzie się w Warszawie.
3. W II etapie zadaniem będzie wykonanie tłumaczenia 1 strony tekstu o tematyce biznesowej z języka angielskiego na język polski. UWAGA: bez dostępu do słowników, Internetu itp. Niech wygra najlepszy!
4. Najlepszym oferujemy szereg wartościowych nagród, które zdecydowanie ułatwią rozpoczęcie kariery tłumacza!