„Twórca i ślad” – archiwum artysty. Spotkanie z Piotrem Sawickim

„Twórca i ślad” – archiwum artysty. Spotkanie z Piotrem Sawickim

Zespół Badań Regionalnych zaprasza na spotkanie z wybitnym fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, pracownikiem m.in. Centralnej Agencji Fotograficznej i „Kontrastów”, autorem licznych wystaw i albumów Piotrem Sawickim. Rozmowa będzie dotyczyła bogatego archiwum artysty, w którym, poza jego własnymi fotografiami i dokumentami, znajdują się równie liczne pamiątki po ojcu, Piotrze Sawickim seniorze, twórcy Białostockiego Teatru Lalek, fotoreporterze II korpusu gen. Władysława Andersa. Wspólnie zastanowimy sic nad potencjalnymi sposobami zagospodarowania tego typu zbiorów, zarówno w wymiarze materialnym, jak też symbolicznym, stawiając pytania o relacje między pamięcią zbiorową i indywidualną oraz ich świadectwa, a także o specyfikę i rangę archiwów pozostawianych przez artystów. Przed spotkaniem z Piotrem Sawickim odbędzie sic otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych, podczas którego zostanie zaprezentowana dotychczasowa i planowana działalność ZBR.

31 stycznia 2020 . sala 47 (Wydział Filologiczny UwB, Pl. NZS 1, parter)
godz. 17.30 otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych
godz. 18.00 spotkanie z Piotrem Sawickim

Organizatorzy: Zespół Badań Regionalnych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych

Wstęp wolny