Ogłoszenie OKW nr 9 skierowane do profesorów tytularnych oraz profesorów uczelnianych