Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o godzinie 15.00 w s. 151.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2020/21 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ STUDIÓW I, II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZD NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

·         VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. KIRIL I METODII (VELIKO TARNOVO, BUŁGARIA) – 2 STUDENTÓW, WWW.UNI-VT.BG

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDIO DI TORINO (WŁOCHY), 2 STUDENTÓW, WWW.UNITO.IT

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (NEAPOL, WŁOCHY), 3 STUDENTÓW, WWW.UNIOR.IT

·         DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, WWW.DU.LV

·         LATVIJAS UNIVERSITĀTE (RYGA, ŁOTWA), 1 STUDENT, WWW.LU.LV

·         TALLINNA ÜLIKOOL (ESTONIA), 1 STUDENT, WWW.TLU.EE

·         VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (WYDZIAŁ W WILNIE, LITWA), 2 STUDENTÓW, WWW.LEU.LT

·         PESCI TUDOMANYEGYETEM (PESC, WĘGRY), 2 STUDENTÓW, WWW.PTE.HU

·         SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (CHORWACJA), 2 STUDENTÓW, WWW.FFZG.HR/INTERNATIONAL

·         UNIVERSITY OF BUCHAREST (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://EN.UNIBUC.RO/

·         UNIVERZA V LJUBLJANI (SŁOWENIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.FF.UNI-LJ.SI/AN/

·         SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY OF SKOPIE (MACEDONIA PÓŁNOCNA), 1 STUDENT, HTTP://WWW.UKIM.EDU.MK/EN_INDEX.PHP

·         UNIVERSITY OF OSTRAVA (CZECHY), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.OSU.EU/

PONADTO, STUDENCI STUDIÓW II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZDY NA UCZELNIE:

·         UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (FRANCJA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.U-BORDEAUX-MONTAIGNE.FR/FR/INDEX.HTML

·         ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UAIC.RO/

·         UNIVERSITY OF NOVI SAD (SERBIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UNS.AC.RS/INDEX.PHP/EN/

·         REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.RTA.LV/ACADEMY

STYPENDIUM MIESIĘCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 WYNOSI: FRANCJA, WŁOCHY – 450 €; CHORWACJA, BUŁGARIA, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MACEDONIA PÓŁNOCNA, SERBIA, TURCJA, WĘGRY – 400 €. PONADTO STUDENCI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SOCJALNE, OTRZYMAJĄ DODATKOWO 200 € MIESIĘCZNIE. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RÓWNIEŻ MOGĄ WNIOSKOWAĆ O DODATKOWE STYPENDIUM (NIEZALEŻNIE OD STYPENDIUM SOCJALNEGO).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 3 marca 2020 r.
w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (pok. 90) następujących dokumentów:

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:

www.erasmus.org.pl
www.uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow

Koordynator Programu Erasmus+
dr Wiktor Gardocki (w.gardocki@uwb.edu.pl)