ERASMUS+ Rekrutacja na semestr zimowy i letni w roku ak. 2020/21

ERASMUS+ Rekrutacja na semestr zimowy i letni w roku ak. 2020/21

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów filologii angielskiej(studia pierwszego i drugiego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Do wyboru są następujące instytucje:

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E  CIUDA-R01 Hiszpania 4 miejsca
UNIVERSIDAD DE MALAGA E MALAGA01 Hiszpania 2 miejsca
UNIVERSIDADE DE LISBOA P LISBOA109  Portugalia 2 miejsca
TALLINNA ÜLIKOOL EE TALLINN05 Estonia 2 miejsca
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI I  CAGLIAR01 Włochy 4 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES LT VILNIUS04 Litwa 1 miejsce
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY LT KAUNAS01 Litwa 2 miejsca
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY TR CANKIRI01 Turcja 4 miejsca
KOCAELI UNIVERSITY TR KOCAELI02 Turcja 2 miejsca
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK HR OSIJEK01 Chorwacja 2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE MK SKOPJE01 Macedonia 2 miejsca
UNIVERSITY OF NOVI SAD   RS NOVISAD02   Serbia 4 miejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS CY NICOSIA24 Cypr 1 miejsce (tylko studia licencjackie)

Studenci zainteresowani wyjazdem muszą zapoznać się z ofertą wybranej uczelni na jej stronie.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w czwartek 12 marca o godz. 11.15 w sali 1C   

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz zaświadczenie o średniej ocen uzyskane w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (studentów II i III roku obowiązuje zaświadczenie za rok ubiegły, zaś studentów I roku za pierwszy semestr) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby 10 marca w godz. 11.30-13.00 (gabinet 16), 13 marca w godz. 8.00 – 14.45 (sala 8).

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się 16 marca 2020 o godz. 9.30 (gabinet 16). Obecność kandydatów obowiązkowa!

Dr Dorota Guzowska
Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od ilości środków finansowych dostępnych w programie.