Wolontariusze poszukiwani! Ruszył nabór do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Wolontariusze poszukiwani! Ruszył nabór do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Uczelnia organizuje akcję od 2013 roku, we współpracy z Caritas i Eleosem. Studenci dyżurują w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez te organizacje. Pomagają przychodzącym do nich dzieciom przede wszystkim w odrabianiu lekcji.

Więcej informacji na stronie głównej Uniwersytetu w Białymstoku