Komunikat dla studentów Anglistyki

Komunikat dla studentów Anglistyki

Studenci kierunku Anglistyka proszeni są o przesyłanie skanów dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na adres guzowska@uwb.edu.pl. Wszystkie zainteresowane osoby zostaną następnie poinformowane o kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego drogą mailową.