Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

W dniach 2-3 kwietnia 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

Konferencja będzie miała formę wirtualną. Prezentacje abstraktów i referatów oraz dyskusja odbędą się na forum konferencyjnym. Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: http://jrjig2020.pl/

Komitet Naukowy

Joan Castellví (Uniwersytet Barceloński)
Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski)
Anna Ginter (Uniwersytet Łódzki)
Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Simona Koryčánková (Uniwersytet Masaryka)
Ala Lichačiova (Uniwersytet Wileński)
Anna Petríková (Uniwersytet Preszowski)
Marc Ruiz-Zorrilla (Uniwersytet Barceloński)
Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński)
Lilia Silkovich (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny)

Komitet Organizacyjny                                                       

Marzanna Karolczuk (przewodnicząca)
Maryna Michaluk (sekretarz),
Anna Szuchalska (sekretarz),
Alisa Borkowska, Anna Karny, Diana Sankowska, Nina Raczkiewicz, Ludmiła Siegień

Więcej informacji na stronie konferencji: http://jrjig2020.pl/