Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko lektora języka rosyjskiego