IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej cyklu Żydzi Wschodniej Polski z cyklu „Dziecko żydowskie. Obrazy – Świadectwa – Uwarunkowania Kulturowe”.

W związku z epidemią, która paraliżuje życie w naszym kraju i na świecie, zmuszeni jesteśmy zasadniczo zmienić formę IX Konferencji Naukowej „Żydzi wschodniej Polski, która odbyć się miała w maju 2020 roku i być poświęcona „Dziecku żydowskiemu”.

Ponieważ nie zanosi się na to, by ograniczenia i zagrożenia związane z pandemią całkowicie przeminęły do maja tego roku, postanowiliśmy jako Komitet Organizacyjny zorganizować Konferencję w trybie zaocznym.

Niestety, oznacza to, że w tym roku nie spotkamy się osobiście i nie wybierzemy się na przygotowaną od stycznia wycieczkę do Orli.

Co oznacza tryb zaoczny:
— Prosimy Państwa o przestanie na adres podany poniżej tekstów do 30 maja br.
Adres mailowy: jlawski@wp.pl
z dopiskiem w tytule „Dziecko żydowskie„.
— Do końca roku przygotujemy tom monograficzny poświęcony „Dziecku Żydowskiemu”, natomiast jeszcze w maju prześlemy Państwu tom z sesji VIII w 2019 roku poświęcony „Artystom żydowskim (prace nad nim są na ukończeniu).
— Wymagania wobec tekstów pozostają takie same jak w latach poprzednich.
— W oparciu o Państwa zgłoszenia przygotujemy, wydrukujemy i prześlemy Państwu Program sesji z roku 2020, tak, by każdy z nas mógł udowodnić udział w Konferencji (formuła zaoczna nie jest na świecie niczym nowym).

Program konferencji