!!! RID: Wyniki konkursów

!!! RID: Wyniki konkursów

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie wydania monografii:

Zadanie 1.1 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie przygotowania i opublikowania artykułów naukowych:

Zadanie 1.2 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie badań naukowych (kwerendy biblioteczne i archiwalne oraz badania ankietowe):

Zadanie 1.3 wyniki