Ogłoszenie dotyczące kandydatów na dziekana/dyrektora