Wybory przedstawicieli (profesorów) do Senatu UwB na kadencję 2020-2024

Wybory przedstawicieli (profesorów) do Senatu UwB na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z harmonogramem zapraszam na zebranie wyborcze pracowników Wydziału Filologicznego w grupie profesorów i profesorów UwB w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UwB na kadencję 2020-2024.

Zebranie zostanie przeprowadzone 24 czerwca o godz. 9.00 w trybie zdalnym (na platformie Blackoard Collaborate oraz z wykorzystaniem systemu Ankieter). Linki zostaną przesłane drogą mailową.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej nr 9

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB