Wybory przedstawicieli (niebędących profesorami) do Senatu UwB na kadencję 2020-2024

Wybory przedstawicieli (niebędących profesorami) do Senatu UwB na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z harmonogramem zapraszam na zebranie wyborcze pracowników Wydziału Filologicznego w grupie niebędących profesorami i profesorami UwB w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UwB na kadencję 2020-2024.

Zebrania zostaną przeprowadzone: 24 czerwca o godz. 15.00 (część I) oraz 26 czerwca o godz. 10.00 (cz. II) w trybie zdalnym (na platformie Blackoard Collaborate oraz z wykorzystaniem systemu Ankieter). Linki zostaną przesłane drogą mailową.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19
Dr Michał Mordań