DR MIKOŁAJ KRUK

DR MIKOŁAJ KRUK

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż

3 września 2020 roku
zmarł
PAN DR MIKOŁAJ KRUK
(1949   2020)
rusycysta, literaturoznawca, wspaniały, dobry człowiek,
doświadczony nauczyciel akademicki

W imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału Filologicznego

Prof. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku