Rekrutacja uzupełniająca na studia I stopnia

Rekrutacja uzupełniająca na studia I stopnia

Rekrutację uzupełniającą prowadzimy na I stopniu na następujących kierunkach:

Filologia polska – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)
Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacja dla kandydatów rozpoczynających naukę j. francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)- edukacja dwujęzyczna
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia