Międzynarodowa konferencja językoznawcza

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

« Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens »

W dniach 17-18 września 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja językoznawcza „Le mot dans la langue et dans le discours 3: la construction du sens”, zorganizowana wspólnie przez Zakład Filologii Francuskiej Uniwersytetu w Wilnie oraz Zakład Językoznawstwa Francuskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja będzie miała formę zdalną. Transmisja otwarcia oraz wykładów plenarnych: https://www.youtube.com/channel/UCsK5BhxlY80SqwsqzMixhaQ

Program

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Vitalija Kazlauskienė (Uniwersytet w Wilnie)
Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Urszula Kochanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Sara Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė (Uniwersytet w Wilnie)
Diana Sroda (Uniwersytet w Wilnie)
Miroslaw Stasilo (Uniwersytet w Wilnie)
Inga Šerniuvienė (Uniwersytet w Wilnie)
Vita Valiukienė (Uniwersytet w Wilnie)

Strona konferencji: https://www.constructiondusens.flf.vu.lt/