Informacja o organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Informacja o organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy kandydaci, studenci, doktoranci, słuchacze studiów dyplomowych, decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego planowane są poniższe rozwiązania dotyczące wyboru form kształcenia w roku akademickim 2020/21:

1. Pierwsze roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria w formie stacjonarnej, wykłady zdalnej.

2. Wyższe roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: zajęcia w formie zdalnej oprócz seminariów dyplomowych, które będą odbywały się w formie stacjonarnej. Ponadto w trakcie roku akademickiego może wystąpić konieczność poprowadzenia również wybranych zajęć w formie stacjonarnej (w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo w powyższym zarządzeniu dostępnym w BIP UwB.

3. Studia doktoranckie i podyplomowe: zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej.

Zajęcia zdalne odbywać się będą za pomocą komunikatorów zapewniających Państwu w nich czynny udział.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo bardziej szczegółowe informacje. Aktualnie trwają prace nad rozkładami zajęć (jak tylko zostaną opracowane pojawią się na stronie Wydziału). Wszystkie zajęcia bez względu na formę będą prowadzone zgodnie z rozkładem.

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek