Studenci II r.II st. – aktualizacja organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Studenci II r.II st. – aktualizacja organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 na specjalnościach studiów drugiego stopnia tj.: filologia rosyjska – przekładoznawstwo, filologia angielska oraz filologia angielska z elementami translatoryki, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego oraz Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego będą odbywać się w formie stacjonarnej(w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.).

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek