Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr R. Czarnopyś

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr R. Czarnopyś

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Ryszarda Czarnopysia

Temat rozprawy: Problematyka polska w działalności pisarskiej Gilberta Keitha Chestertona: historia – kultura – polityka

Promotor: dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Niewiński

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawaki)
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i możliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa