Konkurs: Stanowisko badawcze – asystent w zakresie językoznawstwa