V Tura RID

V Tura RID

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju V tura konkursu RID (12.10.2020-16.10.2020) również zostanie przeprowadzona zdalnie.

Zadanie 1.1
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

Zadanie 1.2
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

Zadanie 1.3
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

W tej turze konkursów wnioski proszę nadsyłać do 16.10.2020 wyłącznie drogą mailową. Wniosek – wypełniony w programie Word – należy przesłać wraz z niezbędnymi załącznikami w formie skanu. Dodatkowym dokumentem w tej turze jest oświadczenie o złożeniu podpisu na wniosku w formie papierowej (wydrukowanym przeze mnie), jak tylko sytuacja się unormuje.

Oświadczenie, które w załączeniu przesyłam, będzie również dostępne na stronie internetowej projektu, która jest podstroną Wydziału. Oświadczenie powinno być podpisane przez Państwa własnoręcznie, zeskanowane i przesłane razem z wnioskiem.
Wskazówka: jeśli nie mają Państwo dostępu do skanera , to można zrobić zdjęcie załączników/ oświadczenia i następnie zamienić je na plik pdf.

Nadsyłanie wniosków możliwe w terminie od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r. Wnioski przesłane przed wyznaczonym terminem lub po jego upływie nie będą brane pod uwagę.