Procedura składania wniosków o stypendia dla osób niepełnosprawnych

Procedura składania wniosków o stypendia dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, iż w związku z nowym Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wprowadzonym Zarządzeniem nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27.10.2019 r., §15, ust.3, w roku akademickim 2020/2021:

„Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożony w sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek”.

Przed złożeniem wniosku bardzo proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania. Bardzo proszę o nie odkładanie złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Patrycji Goryń
Adres:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, pokój 17
15-328 Białystok
Tel: 85 745 78 89
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl