Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom  w roku akademickim 2020/21 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Ad astra,
czyli krótki kurs języka łacińskiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na ogólnouczelniane zdalne zajęcia z języka łacińskiego, na platformie Blackboard Collaborate, którzy chcieliby:

rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

– przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

          Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 12.11.2020r  (czwartek) o godz. 18.00, on-line (platforma Blackboard Collaborate)  Rejestracja w Usosweb od 20.10. do 13.11.2020 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl