NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGĘ

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGĘ

PROCEDURA SKLADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGĘ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

19 października 2020 r. o godz. 00:01 zostanie uruchomione generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb Uniwersytetu w Białymstoku o: stypendium socjalne, zapomogę.

Termin zamknięcia składania wniosków: 2 listopada 2020 r o godz. 23:59
Podstawa prawna informacji: Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

UWAGA!!!

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na obowiązujące na Wydziale Filologicznym UwB zasady reżimu sanitarnego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnioski w formie papierowej składane są wyłącznie do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni Wydziału zatytułowanej „WNIOSKI O STYPENDIA I ZAPOMOGI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY).

Wnioski o stypendium socjalne należy składać dopiero po uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach w USOSwebie, zatem bardzo proszę śledzi aktualny status wniosku.

W wersji papierowej należy złożyć:

STYPENDIUM SOCJALNE: wniosek i oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb, załącznik Z-27 o dochodzie nieopodatkowanym dla każdej osoby pełnoletniej w rodzinie – do wydrukowania podczas rejestracji oświadczenia o dochodach, oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym obiekcie niż dom studencki (jeśli stypendium w zwiększonej wysokości), oświadczenie o prowadzeniu samodzielnie gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy). Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

ZAPOMOGA: wydrukowany i podpisany wniosek z USOSweba.

Drzwi Wydziału Filologicznego będą zamknięte, w celu złożenia wniosku proszę zadzwonić dzwonkiem (z lewej strony drzwi), wówczas portier otworzy i będą mogli Państwo złożyć wniosek. Można również wysłać wniosek pocztą tradycyjną.