Warsztaty: PRACOWNIA LITERATURY MDK

Warsztaty: PRACOWNIA LITERATURY MDK

WARSZTATY LITERACKIE

Konwersatoria

  • zagadnienia filozofii, estetyki, poetyki, teorii i historii literatury
  • twórczość wybranych pisarzy i poetów polskich

Laboratoria

  • analiza i interpretacja twórczości własnej

Publikacje utworów uczestników na łamach strony internetowej MDK, prasy, wydawnictw oraz na antenach radiowych

Przygotowanie do udziału w konkursach literackich
– praca nad tekstami konkursowymi

Prace redakcyjne – przygotowanie do druku utworów obcego autorstwa

Udział w bieżącym życiu literackim miasta

Spotkania zdalne:
czwartki, od godz. 17.45 (link na zajęcia zostanie udostępniony po zgłoszeniu mailowym: j.taranienko@mdk.bialystok.pl)  

Strona: https://mdk.bialystok.pl/index.php/pracownie/literatura
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1157311467698609/

Zajęcia prowadzi Janusz Taranienko