Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Stypendia w roku akademickim 2020/21 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej studiów I, II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:
• Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Veliko Tarnovo, Bułgaria) – 2 studentów, www.univt.bg
• Università degli Studio Di Torino (Włochy), 2 studentów, www.unito.it
• Università degli studi di Napoli (Neapol, Włochy), 3 studentów, www.unior.it
• Daugavpils Universitāte (Łotwa), 2 studentów, www.du.lv
• Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie, Litwa), 2 studentów, www.leu.lt
• Pesci Tudomanyegyetem (Pesc, Węgry), 2 studentów, www.pte.hu
• Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja), 2 studentów, www.ffzg.hr/international
• University of Bucharest (Rumunia), 2 studentów, https://en.unibuc.ro/
• Univerza v Ljubljani (Słowenia), 2 studentów, http://www.ff.uni-lj.si/an/
• SS. Cyril and Methodius University of Skopie (Macedonia Północna), 1 student, http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
• University of Ostrava (Czechy), 2 studentów, https://www.osu.eu/
• University of Belgrade (Serbia), 2 studentów, http://www.bg.ac.rs/en/
• Stockholm University (Szwecja), 2 studentów, https://www.su.se/cmlink/stockholm-university

Ponadto, studenci studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:
• Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/index.html
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
• University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
• Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy
• Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), 2 studentów, https://www.ruhr-uni-bochum.de/en

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2020/21 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 €
miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 15 listopada 2020 r. w recepcji Wydziału Filologicznego, a także przesłanie drogą elektroniczną na adres w.gardocki@uwb.edu.pl następujących dokumentów:

  • CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz
    dodatkowych osiągnięciach,
  • Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
  • zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
http://uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow
www.erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się za pośrednictwem platformy Blackboard we wtorek 10 listopada o godz. 11.30:
https://eu.bbcollab.com/guest/e0a26fc98bd64c9aa7dbc05695a860ee

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl