Grant z Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

Grant z Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

Czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Na swoje projekty otrzymają w sumie ponad 930 tys. zł.

Granty z Narodowego Centrum Nauki trafią do dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

„W poszukiwaniu innej wiedzy: zachodni ezoteryzm w PRL” – to tytuł projektu dr hab. Moniki Anny Bednarczuk z Wydziału Filologicznego, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 404 100 zł w konkursie OPUS. Badaczka chce przyjrzeć się polskiemu ezoteryzmowi okresu PRL w kontekście kultury i literatury. Jak rozwijały się wybrane grupy zainteresowane okultyzmem? Jak wyglądały ich kontakty z osobami i grupami zajmującymi się ezoteryką i badaniami nad zjawiskami paranormalnymi (zwłaszcza w Europie Zachodniej i Związku Radzieckim)? Kim byli główni aktorzy w procesie ’importu’ wiedzy ezoterycznej? Jakie były najważniejsze kanały i formy rozpowszechniania tej wiedzy? To niektóre pytania, na które będzie poszukiwała odpowiedzi, analizując teksty autobiograficzne, literackie, paraliterackie i poradnikowe, a także artykuły prasowe i dokumenty archiwalne.

Z tego samego konkursu 241 620 zł zdobyła też inna filolożka z UwB – dr Sylwia Borowska-Szerszun. Jej projekt zatytułowany jest „Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya”. Zdaniem badaczki, twórczość tego współczesnego kanadyjskiego autora może stanowić oryginalny kontekst do zastosowania nowych kategorii interpretacyjnych wywodzących się z badań nad pamięcią. Jak można przeczytać w opisie projektu, dr Borowska-Szerszun chce spojrzeć na fantastykę Kaya „z perspektywy mediewistki, która uważa, że sposób, w jaki średniowiecze jest przedstawiane w kulturze i literaturze popularnej, można postrzegać jako swoistą „fantazję” kulturową, która selektywnie przywłaszcza różne średniowieczne motywy i toposy by przekształcić je na potrzeby współczesnych czytelników i widzów”.