Kolejny sukces badaczki z Wydziału Filologicznego!

Kolejny sukces badaczki z Wydziału Filologicznego!

Grant NCN MINIATURA dla dr Beaty Piecychny

Z radością informujemy, że dr Beata Piecychna otrzymała grant MINIATURA. Jej projekt nosi tytuł „Estetyka ucieleśniona w przekładzie opisów krajobrazu – wyjazd konsultacyjny”.

Dr Beata Piecychna badać będzie, w jaki sposób człowiek rozumie i przetwarza język na przykładzie tłumaczenia literackich opisów krajobrazów. Interesuje ją proces ucieleśnienia doświadczenia estetycznego, czyli to, jakie reakcje wywołuje ono w układzie sensomotorycznym i postrzeżeniowym odbiorcy przekładu.
Najważniejszą częścią projektu jest wyjazd naukowy do prestiżowego Max Planck Institute for Empirical Aesthetics we Frankfurcie nad Menem i konsultaje z Prof. Winfriedem Menninghausem (The Department of Language and Literature) oraz Prof. Davidem Poeppelem (The Neuroscience Department), którzy prowadzą pionierskie studia z pogranicza kognitywistyki, neurolingwistyki, percepcji multisensorycznej i estetyki.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4