Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Ostaszewskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Ostaszewskiego

Białystok, 8 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Pawła Ostaszewskiego

Temat rozprawy: Figury pamięci w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego:

Pietàdell’Isola”, „Piętno”, „Gorący oddech pustyni”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok) oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Link do rozprawy:
Rozprawa

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału sekcji Przewody Doktorskie.

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo