Spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”

Spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie I serdecznie zapraszają na V spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe” nt. „Między religijnością a świeckością. Tradycje bożonarodzeniowe jako fenomen wielojęzyczności i wielokulturowości regionów wschodnich Polski”. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2020 r., o godz. 17.00, na platformie Zoom.

Referenci: dr Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Białystok), dr Nina Raczkiewicz (Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), dr Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ (Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), mgr Bartosz Gałązka (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Krosno).

Notki o referentach