Recenzentki i badaczki literatury w okresie Młodej Polski (1894-1918)

Recenzentki i badaczki literatury w okresie Młodej Polski (1894-1918)

KIEROWNIK: dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Komitet Badań Naukowych
OKRES REALIZACJI: 2003–2006
NR PROJEKTU: 2 H01C 034 25
(https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=212193&_k=aj0f0n

OPIS
Celem pracy było zbadanie krytyki kobiecej i prac o literaturze pisanych przez kobiety w okresie Młodej Polski. Zostały przebadane najważniejsze czasopisma i gazety ukazujące się w latach 1894-1918. Szeroko zakrojona kwerenda biblioteczna doprowadziła do wyodrębnienia około 30 nazwisk kobiet piszących profesjonalnie o literaturze, dzisiaj w większości zapomnianych. Nieliczne krytyczki wydały zbiory swoich prac w postaci książek, na przykład Julia Kisielewska czy Julia Dicksteinówna. Ich prace nie są ciągle szerzej znane, nawet historykom literatury. Kilka z tych kobiet, m.in. M. Komornicka, A. Zahorska, J. Kisielewska okazało się wybitnymi literatkami. W ramach projektu analizowany był też język (dyskurs) krytyki kobiecej oraz sfera idei, przede wszystkim estetycznych i metakrytycznych.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA:

  • A. Wydrycka, Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894-1918. Tom 1. Wybór tekstów, Białystok 2001, 321 ss.