Nabór pomysłów do Platform Startowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór pomysłów do Platform Startowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór pomysłów do Platform Startowych działających w Polsce wschodniej. Działanie, współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich, ma na celu przekształcenie pomysłów w rentowny model biznesowy. Proces inkubacji prowadzą wybrane w ramach konkursu Platformy ulokowane na terenie makroregionu Polski wschodniej.

Jednym z głównych odbiorców działania są studenci, do których chcemy dotrzeć z informacją o możliwościach, jakie płyną z udziału w programie i do zainspirowania ich do prowadzenia własnych firm. W pierwszej połowie grudnia zorganizujemy spotkanie zdalne, podczas którego zaprezentujemy studentom program oraz przykłady firm, które ukończyły go z sukcesem.