Problemy społeczno-kulturowe we współczesnej literaturze fantastycznej

Problemy społeczno-kulturowe we współczesnej literaturze fantastycznej

KIEROWNIK: dr Tereza Dědinová
PARTNERZY po stronie polskiej: dr Sylwia Borowska-Szerszun i dr Weronika Łaszkiewicz
ŹRÓDŁO FINANSOWANI: Uniwersytet Masaryka, Brno (Czechy)
OKRES REALIZACJI: XI 2020

OPIS
Projekt miał charakter dydaktyczny, a zarazem służył pogłębieniu kontaktów naukowych między środowiskiem filologów angielskich i amerykanistów z Uniwersytetu Masaryka a tymi pracującymi na Uniwersytecie w Białymstoku. Na zaproszenie dr Terezy Dědinovej dr Sylwia Borowska-Szerszun oraz dr Weronika Łaszkiewicz przeprowadziły w listopadzie 2020 roku łącznie 24 godziny autorskich zajęć konwersatoryjno-warsztatowych dla studentów z Czech.

12-godzinny cykl zajęć przygotowany przez dr Borowską-Szerszun nosił tytułGame of Victims and Monsters: Representation of Sexual and Female Violence in A Song of Ice and Fire and Game of Thrones.” Jego celem było z jednej strony omówienie motywów przemocy (zwłaszcza seksualnej) wobec kobiet, z drugiej – przyjrzenie się obrazom przemocy stosowanej przez kobiety w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Podczas spotkań studenci analizowali fragmenty Pieśni o ogniu i lodzie George’a R.R. Martina oraz sceny serialu Gra o tron produkcji HBO, rozważając kwestie związane ze sposobem ujmowania (reprezentacji) seksualności oraz hierarchią ról płciowych w perspektywie zarówno etycznej, jak i społecznej. Zarówno burzliwe dyskusje w mniejszych grupach opracowujących poszczególne tematy, jak i zaangażowanie studentów na forum całej grupy doskonale pokazały, jak istotnym nośnikiem norm społecznych jest współczesna kultura popularna i jak silnie wpływa ona na kształtowanie postaw w wymiarze globalnym.

Z kolei przygotowany i przeprowadzony przez dr Weronikę Łaszkiewicz cykl zajęć, również 12-godzinny, nosił tytuł „Native Americans in Fantasy Literature”. Ich celem było przybliżenie uczestnikom spotkań problemu apropriacji kulturowej w odniesieniu do społeczności indiańskich w USA. W czasie zajęć dyskutowano o problemach, z jakimi borykają się obecnie społeczności indiańskie, o stereotypach etnicznych i wyobrażeniach na temat Indian oraz analizowali wybrane powieści fantastyczne, których autorzy, pomimo że nie wywodzą się z rodzin o indiańskich korzeniach, wykorzystują postaci i tradycje wzorowane na tradycjach Indian. Zajęcia zwiększyły wrażliwości studentów na problemy mniejszości etnicznych oraz pogłębiły ich wiedzę z zakresu problematyki literatury popularnej oraz kultury USA.