WORLD LITERATURE: The History of American Literature

WORLD LITERATURE: The History of American Literature

KIEROWNIK: prof. dr Nozliya Normurodova (Taszkient)
PARTNERKA po stronie polskiej: dr Weronika Łaszkiewicz
ŹRÓDŁO FINANSOWANI: Państwowy Uniwersytet Języka I Literatury Uzbeckiej im. Alishera Navoi
w Taszkiencie (Alisher Navoi Tashkent State University of Uzbek Language and Literature) (Uzbekistan)
OKRES REALIZACJI: XI 2020

OPIS
Projekt miał charakter dydaktyczny, a jednocześnie miał umożliwić nawiązanie kontaktów naukowych między środowiskiem białostockich anglistów i amerykanistów a badaczami z Uniwersytetu w Taszkiencie. Na zaproszenie pani prof. prof. Nozliyi Normurodovej z Wydziału Teorii i Praktyki Przekładu dr Weronika Łaszkiewicz opracowała i wygłosiła kilkunastogodzinny cykl wykładów, połączonych z dyskusją, na temat dziejów literatury amerykańskiej (od Oświecenia do postmodernizmu). Celem zajęć było zapoznanie uzbeckich studentów z historycznym rozwojem literatury w USA, poczynając od czasów kolonialnych, a kończąc na okresie współczesnym. Wykłady były skierowane do studentów specjalizujących się w translatoryce, co pozwoliło poszerzyć obowiązujące na tym kierunku treści programowe o nowy materiał. W trakcie wykładów studenci poznali czołowych pisarzy amerykańskich z różnych epok, jak również cechy charakteryzujące poszczególne fazy rozwoju literatury amerykańskiej.

Słuchacze wykazali duże zainteresowanie nie tylko problematyką wykładów, ale także literaturą i kulturą polską, co w przyszłości zaowocować może szerszą współpracą i wymianą studentów, zwłaszcza w ramach programu Erasmus+.