Angielska edycja książki Kamili Budrowskiej Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948 – 1958

Angielska edycja książki Kamili Budrowskiej Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948 – 1958

KIEROWNIK: prof. dr hab. Kamila Budrowska
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł: Uniwersalia 2.1)
OKRES REALIZACJI: 2017–2019
BUDŻET: 54.559 zł

OPIS
Celem projektu było wykonanie angielskiego przekładu książki Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948–1958 autorstwa Kamili Budrowskiej. Środki uzyskano w rybie konkursowym z grantu przyznanego przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: Uniwersalia 2.1). Założeniem programu Uniwersalia 2.1. jest tłumaczenie wybitnych polskich prac z zakresu humanistyki na języki obce.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Budrowska, Kamila, Writers, Literature and Censorship in Poland. 1948-1958, transl. P. A. Vickers. Peter Lang, Berlin 2020.