Chrześcijaństwo we współczesnej literaturze fantasy

Chrześcijaństwo we współczesnej literaturze fantasy

KIEROWNIK: dr Weronika Łaszkiewicz
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Clifford and Mary Corbridge Trust, the University of Cambridge
OKRES REALIZACJI: 2 miesiące (2013–2014)
BUDŻET: 6500 zł

OPIS
Celem projektu była analiza elementów chrześcijańskich, tj. motywów, symboli, postaci zaczerpniętych z tradycji biblijnej, jak również wartości chrześcijańskich, pojawiających we współczesnej literaturze fantasy, przez pryzmat fenomenologii religii, w szczególności teorii opracowanych przez Rudolfa Otto i Gerarda van der Leeuw. W ramach projektu przeprowadzono kwerendę biblioteczną w bibliotekach Uniwersytetu w Cambridge, która pozwoliła na przygotowanie części teoretycznej projektu dotyczącej analizy rozwoju literatury fantasy na gruncie amerykańskim i kanadyjskim, procesów towarzyszących przenoszeniu elementów mitologiczno-religijnych na grunt literatury popularnej oraz metodyki badań fenomenologicznych. Wychodząc od rozważań teoretycznych, na kolejnym etapie prac przeprowadzono wnikliwą analizę wybranych cyklów literatury fantasy (utwory Stephena R. Donaldsona, Guy’a Gavriela Kaya, Celii S. Friedman, Brandona Sandersona), która dowiodła, że wskazane utwory wiele czerpią z tradycji chrześcijańskich. Tym samym projekt osiągnął nie tylko swój cel poznawczy, ale również metodologiczny, pozwolił bowiem na wypróbowanie nowego podejścia do literatury fantastycznej; podejścia wypracowanego na bazie fenomenologii religii. Wymiernym rezultatem projektu była monografia autorska, opublikowana w wydawnictwie McFarland.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA

  • Weronika Łaszkiewicz, Fantasy Literature and Christianity: A Study of the Mistborn, Coldfire, Fionavar Tapestry and Chronicles of Thomas Covenant Series, Jefferson 2018 (=Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy, 63. Series Editors: Donald E. Palumbo and C.W. Sullivan III.).