Ćwiczenia dla obcokrajowców „Spacerem po Białymstoku”

Ćwiczenia dla obcokrajowców „Spacerem po Białymstoku”

KIEROWNIK: dr Konrad Szamryk
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Miasta w Białymstoku (Stypendium „Młodzi Twórcy”)
OKRES REALIZACJI: styczeń 2019
BUDŻET: 10 000 zł

OPIS
Celem projektu Celem projektu było przygotowanie i opublikowanie oryginalnej książki dla obcokrajowców „Spacerem po Białymstoku”. To pierwszy, w pełni autorski skrypt do nauczania języka polskiego poświęcony Białemustokowi, przygotowany przez dr Konrada Szamryka, językoznawcę mieszkającego i pracującego na co dzień z obcokrajowcami. Skrypt adresowany jest do cudzoziemców przebywających w Białymstoku, uczących się języka polskiego na poziomach (na poziomach od A1 do B2, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i pomyślany jako źródło wiedzy o geografii, historii i kulturze Białegostoku. Dzięki osadzeniu poszczególnych historii w białostockich realiach cudzoziemcy uczący się języka polskiego w Białymstoku i okolicach mogą lepiej poznać lokalną rzeczywistość, a książka może pełni

funkcję podręcznika pomocniczego na lektoratach języka polskiego.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA:

  • Konrad K. Szamryk, Spacerem po Białymstoku, Białystok 2019, 89 ss., całość do pobrania na stronie: http://pollando.uwb.edu.pl/wp-content/Pliki/Spacerem.pdf