Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach

Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach

KIEROWNIK: dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe”)
OKRES REALIZACJI: 2013–2017
NUMER PROJEKTU: 11H 12 0399 81 (nr umowy 0003/NPRH2/H11/81/2013)
BUDŻET: 465 520 zł

OPIS
Projekt dotyczy kontynuacji krytycznych edycji dzieł literackich z okresu romantyzmu, należących do nurtu tak zwanego czarnego romantyzmu. Czarny romantyzm (ang. Black Romantic, Black Romanticism, Dark Romantic, Dark Romanticism, niem. Schwarze Romantik; wyrażenie „czarny romantyzm” funkcjonuje stale tylko w kulturze i języku angielskim, niemieckim i polskim) – to jeden z najważniejszych nurtów w literaturze romantyzmu polskiego i europejskiego, szczególnie polskiego, angielskiego i niemieckiego, charakteryzujący się pesymistyczną, ciemną, mroczną wizją świata: egzystencji człowieka, natury i kultury, bytu i historii. Nurt ten stanowi swoisty wyróżnik polskiego romantyzmu, gdzie łączy się z pierwiastkiem regionalnym, orientalnym, wydając wspaniałe dzieła klasyków tzw. ukraińskiej szkoły w poezji polskiej. Badacze realizujący projekt wydali do tej pory 40 tomów edycji krytycznych i studiów dotyczących szeroko rozumianego nurtu pesymizmu w romantyzmie polskim, w tym nowe, krytyczne edycje: Marii A. Malczewskiego, Zamku kaniowskiego S. Goszczyńskiego, Agaj-Hana Z. Krasińskiego, Straży nocnych Bonawentury [przekład z niemieckiego], Niedokonanego T. Micińskiego, a także obszerne tomy poświęcone mitowi faustycznemu w literaturze polskiej, tragedii i tragizmowi, studia o Marii Malczewskiego, o wątkach apokaliptycznych i nihilizmie w literaturze polskiej.

Więcej o projekcie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-romantyzm/

PUBLIKACJE

  • August Ernst Friedrich Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp Edwarda Lubomirskiego, wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opr. tekstu, przypisy Łukasz Zabielski, wstęp Jarosław Ławski, Steffen Dietzsch, Marta Kopij-Weiss, Leszek Libera, Białystok 2013, 406 ss.
  • August Antoni Jakubowski, The Remembrances of a Polish Exile /Wspomnienia polskiego wygnańca, wyd. polsko-angielskie, przekład, wstęp, redakcja Jarosław Ławski, Piotr Oczko, Białystok 2013, 160 ss.
  • Tomasz August Olizarowski, Poematy, z rękopisów i pierwodruków opracowała i wstępem poprzedziła Małgorzata Burzka-Janik, redakcja tomu M. Burzka-Janik i Jarosław Ławski, Białystok 2014, 930 ss.
  • Roman Zmorski, Lesław. Szkic fantastyczny, wstęp i opracowanie tekstu Halina Krukowska, Aneks i redakcja tomu Jarosław Ławski, Białystok 2014, 930 ss.
  • Władysław Słowacki, Narracje, wstęp, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Grzegorz Kowalski, redakcja tomu Jarosław Ławski, Białystok 2015, 297 ss.
  • Stefan Witwicki, Edmund, wstęp i opr. tekstu Mikołaj Sokołowski, opr. Aneksu i wprowadzenia Małgorzata Burzka-Janik, red. tomu Jarosław Ławski i Halina Krukowska, Białystok 2015, 321 ss.
  • Wacław Szymanowski, Michał Sędziwój. (Dramaty), wstęp Grzegorz Czerwiński i Anna Janicka, red. Jarosław Ławski i Halina Krukowska, Białystok 2015, 360 ss.
  • Edward Young, Myśli nocne. Skarga, albo Myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności.Sąd Ostateczny. Poema/ The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death & Immortality. Poem on the Last Day, wydanie krytyczne, polsko-angielskie, opr. tekstu Łukasz Zabielski, Jacek Partyka, wstęp Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2016, 868 ss.
  • Józef Sękowski, Fantastyczne podróże barona Brambeusa, edycja krytyczna, wstęp Joanna Dziedzic, Jarosław Ławski, red. Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski, Białystok 2016, 246 ss.
  • Zenon Fisz, Noc Tarasowa. (Proza), wstęp Marek Szladowski, Rościsław Radyszewski, opr. tekstu Jolanta Dragańska i Kazimierz Bogusz, red. tomu Jarosław Ławski i Iwona E. Rusek, Białystok 2016, 470 ss.

Recenzentami tomów opublikowanych jako rezultaty projektu byli profesorowie szeregu uczelni polskich i zagranicznych (nazwiska w porządku chronologicznym):

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marek Podlasiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Michał Masłowski (Universite de Paris IV – Sorbonne), prof. dr hab. Maria Kalinowska (UMK, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Michał Kuziak, prof. UW, prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), prof. dr hab. Ewa Nawrocka (UG), prof. dr hab. Wołodymyr Jerszow (Państwowy uniwersytet w Żytomierzu), prof. dr hab. Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW), dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (Instytut Badań Literackich PAN), prof. dr Joel J. Janicki (SCU, Taipei, Tajwan), prof. dr hab. Bolesław Oleksowicz (UG), dr hab. Natalia Maliutina (Uniwersytet w Odessie, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Marek Kwapiszewski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Mariya Bracka (Narodowy Uniwersytet im T. Szewczenki w Kijowie).