Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców

Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców

KIEROWNIK: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
OKRES REALIZACJI: VII 2014, VII 2015, VII 2017
BUDŻET: 35 000 zł/rocznie

OPIS
W ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursów, projekty dydaktyczne „Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – kursy lipcowe”, przygotowane pod kierownictwem dr hab. Elżbiety Awramiuk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, i przez nią kierowane, trzykrotnie uzyskały wysokie oceny ekspertów.

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców, finansowane przez MNiSW i przeznaczone dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, organizowane były przez SJiKP POLLANDO przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku kolejno w latach 2014, 2015 oraz 2017. Ich najważniejszą częścią był intensywny trzytygodniowy kurs, składający się z programu dydaktycznego i program kulturalnego. Program dydaktyczny zawierał zajęcia lektoratowe, dodatkowe zajęcia językowe (w tym ćwiczenia i wykłady, podczas których kursanci m.in. dowiedzą się o najnowszych tendencjach we współczesnej polszczyźnie na przykładzie języka mediów oraz poznają polskie pieśni narodowo-patriotyczne) oraz zajęcia z wiedzy o Polsce (słuchaczom przybliżono takie zagadnienia, jak historia rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki, tradycje wielokulturowej i wielowyznaniowej Polski na przykładzie Podlasia oraz współczesne kino polskie). Program kulturalny obejmował wycieczki, warsztaty dziennikarskie i taneczne, spotkania integracyjne oraz wydarzenia kulturalne, takie jak spektakl teatralny, wyjście do kina lub spotkanie z pisarzem.

W każdej edycji udział brało ok. 45 obcokrajowców z różnych krajów. W trzech edycjach udział wzięli przedstawiciele następujących państw: Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Egipt, Gruzja, Indie, Kazachstan, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, Turcja, Węgry.