Międzypokoleniowy transfer macierzyństwa w twórczości Margaret Atwood

Międzypokoleniowy transfer macierzyństwa w twórczości Margaret Atwood

KIEROWNIK: mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Clifford and Mary Corbridge Trust, the University of Cambridge
OKRES REALIZACJI: 1 miesiąc (VII 2015)
BUDŻET: 5000 zł

OPIS
Głównym celem projektu było przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej, aby poznać najnowszy stan badań nad twórczością Margaret Atwood i zweryfikować moją hipotezę, iż podjęty w mojej rozprawie doktorskiej temat nie został jeszcze poddany refleksji przez badaczy tej wybitnej kanadyjskiej pisarki. Ponadto dzięki uzyskanemu od Corbridge Trust stypendium możliwe było dotarcie do najnowszych publikacji poświęconych problematyce transferu międzypokoleniowego, które to zjawisko jest kluczowe dla ramy teoretycznej moich rozważań nad Margaret Atwood. Jedną z najważniejszych dla moich poszukiwań publikacji, do których dotarłam w Cambridge, była książka Pameli C. Alexander Intergenerational Cycles of Trauma and Violence. Tezy postawione przez Alexander wykorzystuję nie tylko w swojej dysertacji, ale także w interpretacjach utworów innych pisarzy (np. Tracy Letts).

Wśród zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Cambridge udało mi się również znaleźć wiele pozycji traktujących o macierzyństwie z perspektywy krytyki feministycznej i psychoanalitycznej, które okazały się fundamentalne dla analizy wątków macierzyńskich u Atwood. Wychodząc od Jungowskiego archetypu matki, poprzez krytykę społeczną Betty Friedan czy Susan Faludi, teorie Irigaray i Kristevej, kluczowe dzieła Adrienne Rich czy Elisabeth Badinter, dzięki temu projektowi mogę pokazać, w jaki sposób proza Atwood obrazuje zależność między doświadczeniem macierzyńskim matki a życiową postawą i wyborami jej córki. Prezentując szerokie spektrum transferu międzypokoleniowego, Atwood kieruje uwagę czytelnika na uwarunkowania społeczno-historyczne, które miały i mają ogromny wpływ na doświadczenie macierzyńskie. W kręgu jej szczególnych dociekań jest zmiana pokoleniowa, jaka zaszła pomiędzy drugą a trzecią falą feminizmu oraz postfeminizm. Rezultatem badań prowadzonych w Cambridge i kontynuowanych po powrocie z Anglii jest powstająca rozprawa doktorska oraz szereg artykułów naukowych.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Ewelina Feldman-Kołodziejuk, „Czekając na Sabrinę” – analiza wątków macierzyńskich w powieści Margaret Atwood „Ślepy zabójca”, “Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 3, s. 323–337, http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/36/BP_36_www_18_Kolodziejuk.pdf.
  • E. Feldman-Kołodziejuk, How Fuck Became a Winged Deity: on the birth of a new religion in Margaret Atwood’s dystopian trilogy Oryx and Crake, The Year of the Flood and Maddaddam” w: Tekstowe światy fantastyki, red. Mariusz Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok 2017, s. 179–193.
  • E. Feldman-Kołodziejuk, Intergenerational Transmission of Trauma in Tracy Letts’s “August: Osage County”, w: Spaces of Expression and Repression in Post-Millenial North American Literature and Visual Culture, red. Izabella Kimak, Julia Nikiel, Frankfurt am Main 2017, s. 123–133.
  • E. Feldman-Kołodziejuk, Druga matka czy Wielka Matka? „Koralina” Neila Gaimana w świetle myśli jungowskiej, w: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Kraków 2017, s. 561–576.