Rozstrzygnięcie konkursu na adiunkta (post-doc) w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB

Rozstrzygnięcie konkursu na adiunkta (post-doc) w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB

Ogłoszenie wyników konkursu o zatrudnienie adiunkta (post-doc) w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB Zadanie nr 2 w ramach programu RID – konkurs został otwarty w dniu 13 listopada 2020