Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2021 r. – 30.06.2022 r.) na Wydziale Filologicznym

Konkurs