Międzynarodowa naukowa konferencja studencka SLAVICA IUVENUM 2021,

Międzynarodowa naukowa konferencja studencka SLAVICA IUVENUM 2021,

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego organizuje pod patronatem Czeskiego Towarzystwa Studiów Słowiańskich, Bałkańskich i Bizantyjskich
oraz Dziekana Wydziału Filozoficznego UO doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Międzynarodową naukową konferencję studencką

SLAVICA IUVENUM 2021,

która odbędzie się 30. 3. – 31. 3. 2021
online na platformie MS Teams.
Konferencja odbędzie się w sekcjach
1/ Językoznawstwo; 2/ Literaturoznawstwo; 3/ Translatologia.

Termin oddania zgloszeń: 14. 3. 2021.

Termin oddania tekstów do publikacji: 30. 4. 2021.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów do publikacji. Artykuły odpowiadające wymogom naukowym i formalnym zostaną opublikowane po pozytywnym zaakceptowaniu przez recenzentów w monografii Slavica iuvenum XXII w drukowanej i elektronicznej wersji.

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
organizatorzy konferencji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:
https://ff.osu.eu/slavicaiuvenum/pl/

Zaproszenie
Информационное письмо
Pozvánka