Studencko-doktornacka konferencja naukowa „Dialogi i Monologi”

Studencko-doktornacka konferencja naukowa „Dialogi i Monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„DIALOGI I MONOLOGI”,

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

KRĄG TEMATYCZNY KONFERENCJI wyznaczają poniższe zagadnienia:

Dialogi:

·         retoryka
·         język i komunikacja w mediach
·         manipulacja i perswazja w różnych typach dyskursu
·         etykieta językowa
·         język a teksty kultury
·         przekłady intersemiotyczne
·         dialog między językami

Monologi:

·         badania językowego obrazu świata
·         lingwistyka kognitywna
·         badania semantyczne i pragmatyczne
·         socjolekty i profesjolekty
·         style funkcjonalne
·         zróżnicowanie języka gwarowego
·         etymologia

Do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, slawistów, socjologów, kulturoznawców, a także badaczy innych dyscyplin zainteresowanych tematem. Po konferencji planowane jest WYDANIE RECENZOWANEJ MONOGRAFII wieloautorskiej w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych MNiSW.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 21 MARCA 2021 ROKU. Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz Google: MAILSCANNER HAS DETECTED DEFINITE FRAUD IN THE WEBSITE AT „FORMS.GLE”. DO _NOT_ TRUST THIS WEBSITE: https://forms.gle/niY9Lestaf38vHms9

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1059253424551304/

Łączymy wyrazy szacunku

_KOŁO NAUKOWE RETORYKI „GADU-GADU”_
_MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO _