Eseje prof. Marka Kochanowskiego

Eseje prof. Marka Kochanowskiego

„Takiej książki o Białymstoku jeszcze u nas nie było – pisze Jolanta Sztachelska .
Eseje Marka Kochanowskiego to w równym stopniu opowieść o mieście, z którym autor się utożsamia, jak też narracja o własnym pokoleniu, dla którego przeżyciem inicjacyjnym stał się pamiętny rok 1989. Wyznacznikami progu, za którym czai się dorosłość, zazwyczaj są przeżycia osobiste, ale w jego opowieści ważny okazał się szok, jakiego doświadczył obserwując proces modernizacyjny przestrzeni miejskiej. Transformację, która pociągnęła za sobą nieuniknione zniknięcie/znikanie całych dzielnic miasta. Nieistniejące już lub całkowicie przekształcone miejsca, ścieżki, drzewa czy inne ślady dawnego życia pozostają tropami jedynie dla tych, którzy jeszcze pamiętają, przechowując w mapie mentalnej ich powidoki, na wpół zatarte obrazy czy choćby emocje. To z tych okruchów rodzą się miejskie mity, legendy czy pieśni. Ale Kochanowski nie jest i nie chce być bardem przeszłości Białegostoku – przestrzeń, o której mówi, i w której chciałby żyć – to żywa sieć relacji (miasto-biblioteka-uniwersytet), w której odnaleźć się mogą w dialogu dawne i nowe pokolenia.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich współczesnych białostoczan!”

Na temat książki, Białegostoku, jego starych i nowych dzielnic, instytucji, doświadczeń pokolenia transformacji i o wielu innych sprawach rozmawialiśmy z Autorem 27 listopada 2020 roku. Spotkanie, prowadzone przez Katarzynę Sawicką-Mierzyńską, odbyło się online, uczestniczyło w nim ok. 50 osób.

Książka „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”, opublikowana przez wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi, została napisana w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku z 2019 r.

Organizatorzy:

Zespół Badań Regionalnych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku