Program dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych

Program dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku prowadzi program skierowany do osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok. W związku z tym programem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl.